Bloková výnimka

Laicky povedané je „bloková výnimka“ nariadenie európskej komisie , ktoré zaručuje platnosť záruky na motorové vozidlo, aj keď sa nie je servisované v tzv. autorizovaných servisoch.  Samozrejme musia byť dodržané servisné úkony nariadené výrobcom a používane originálne, alebo kvalitou rovnocenné diely .  Ak je to dodržané, výrobca je povinný uznávať záruku.

Európska komisia tým okrem iného sleduje udržanie voľného trhového hospodárstva, takže z toho v konečnom dôsledku profituje občan, keďže nemusí servisovať vozidlo v často krát predražených „autorizovaných servisoch“.

 

Výhody pre motoristu

  • Majiteľ vozidla opravou v nezávislom (neznačkovom) servise nepríde o záruku a môže výrazne ušetriť. Podmienkou je použitie náhradných dielov v originálnej prvovýrobnej kvalite, alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov, vykonávanie všetkých servisných úkonov predpísaných výrobcom vozidla podľa stanovených servisných intervalov a riadne vedený záznam v servisnej knižke
  • Značkový servis nesmie odmietnuť uznanie reklamácie z dôvodu údržby vozidla v nezávislom (neznačkovom) servise. 
  • Platnosť zákonnej (ani predĺženej) záručnej lehoty na vozidlo nesmie byť podmienená povinnosťou majiteľa vykonávať všetky opravy v sieti autorizovaných (značkových) autoservisov. 
  • Ak by chcel značkový servis platnosť záruky spochybniť, musí dokázať nekvalitné vykonávanie údržby a použitia dielov neoriginálne kvality = dôkazné bremeno je na jeho strane

Výhody pre autoservis

  • Servis, údržba a oprava nových automobilov v záručnej dobe, nutnosťou je dodržať postupy a rozsah práce predpísaných výrobcom automobilu
  • Právo na prístup k technickým informáciám aj pre nové vozidlá, prístup k originálnym náhradným dielom, servisnému vybaveniu a školenia na rovnakej úrovni, ako u značkového servisu
  • Možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, informácie a diagnostiku od nezávislých distribútorov náhradných dielov