Bezpečnosť Subaru

Na európskom, americkom aj japonskom trhu patrí Subaru medzi značky, ktoré získavajú tie najvyššie ocenenia v testoch bezpečnosti.  Platí to na celú modelovú radu a vo všetkých disciplínach.  Vývojový tím Subaru sa snaží produkovať autá, ktoré poskytujú najvyššiu možnú mieru aj pri nepredvídaných okolnostiach v reálnom živote, nie len pri testoch v simulovanom prostredí.

SYSTÉM EyeSight

Unikátny systém EyeSight dokáže už v ranom štádiu detekovať hroziace nebezpečenstvo a následne zabrániť kolízii, alebo aspoň minimalizovať škody. A ako je u Subaru zvykom, ide na to úplne inak než konkurencia

Asistenčná technológia vodiča EyeSight® bola vyvinutá tak aby Vám pomohla zvýšiť bezpečnosť na cestách. Je to ako keby ste mali ďalší pár očí na sústredený na cestnú premávku. EyeSight® dokáže spozorovať potenciálne nebezpečenstvo ešte skôr ako Vás reálne ohrozí. Táto unikátna technológia využíva trojrozmerné zábery nasnímané kamerami namontovanými v hornej časti čelného skla, a následne tak poskytuje zvukové a vizuálne upozornenia, ktoré vyzývajú vodiča ku krokom pre zabránenie kolízie. Systém EyeSight® v prípade potreby použije aj automatický zásah do brzdného systému, ktorý pomôže zabrániť, alebo znížiť závažnosť zrážky. Systém EyeSight využíva dvojicu kamier, ktoré fungujú podobne ako ľudské oči. S ich pomocou si neustále vytvára trojrozmerný model okolia, takže dokáže rozpoznať nielen vozidlá, ale aj chodcov alebo cyklistov. A hlavne - presne stanoviť ich vzdialenosť, rýchlosť a smer pohybu.

Protikolízny brzdový systém

Poskytuje automatické brzdenie, ktoré pomáha predchádzať alebo znižovať závažnosť prípadných čelných nárazov pri nehode. Ak je vodič rozptýlený, alebo len nezaznamená riziko kolízie, systém  EyeSight® automatický sa spustí brzdenie.

Predzrážkový brzdový asistent

Ak systém rozpozná potencionálny čelný náraz, pomáha vodičovi aplikovať plnú brzdnú silu. 

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

Keď systém zaznamená prekážku pred vozidlom a vy namiesto brzdy použijete plynový pedál, protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky spustí sériu krátkych zvukových signálov, rozbliká príslušnú kontrolku a zníži výkon motora, tak aby Vám pomohol zabrániť nárazu.

Adaptívny tempomat

Tempomat štandardne udržiava nastavenú rýchlosť, ale tiež dokáže regulovať rýchlosť vozidla tak, aby udržiaval nastavenú vzdialenosť od predného vozidla. Vodič si môže nastaviť rôzne vzdialeností a systém EyeSight® automaticky reguluje rýchlosť vozidla v súlade s dopravnou situáciou.

Udržiavanie v jazdných pruhoch

EyeSight®  sleduje polohu vozidla v rámci cestného značenia a vydá varovanie v prípade, keď rozpozná potenciál neúmyselného presunu vozidla z jeho jazdného pruhu alebo keď sa rozpozná pohyb v rámci pruhu.Tempomat štandardne udržiava nastavenú rýchlosť, ale tiež dokáže regulovať rýchlosť vozidla tak, aby udržiaval nastavenú vzdialenosť od predného vozidla. Vodič si môže nastaviť rôzne vzdialeností a systém EyeSight® automaticky reguluje rýchlosť vozidla v súlade s dopravnou situáciou.

Upozorní na rozjazd vozidla pred Vami

V prípade že systém zaregistruje rozjazd vozidla stojaceho pred Vami, či už v kolóne alebo na semafore,  zvuková a vizuálna signalizácia Vás na to upozorní.

Rozpoznanie brzdového svetla pred Vami idúceho vozidla

SSystém vyzve vodiča, aby podnikol kroky, keď sa prevádzka opäť začala pohybovať tým, že sa identifikuje, že vozidlo vpredu sa po zastavení odvráti.

Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu 

Systém pomocou stereo kamier dokáže monitorovať polohu vozidla voči jazdným pruhom. Pri rýchlostiach približne nad 65 km/h pomáha vodičovi ovládať volant tak, aby vozidlo nevybočilo z jazdného pruhu, a tým zvyšuje bezpečnosť jazdy.

Vehicle Dynamics Control (VDC)

VDC- Kontrola dynamiky vozidla sa skladá z technológií zameraných na brzdenie a stabilitu, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám pomohli udržať si kontrolu nad vozidlom v neočakávaných situáciach. Systém VDC neustále pomocou senzorov analyzuje parametre, ktoré ovplyvňujú stabilitu vozidla pri jeho pohybe. V extrémnych situáciách – napr.  keď sa musíte náhle otočiť alebo zabrzdiť – VDC je Vám na pomoc. Subaru Vehicle Dynamics Control sa skladá s nasledujúcich systémov

ESC- Elektronická kontrola stability 

ESC prichádza na rad v okamihu, keď strácate kontrolu nad vozidlom v dôsledku neočakávanej nedotáčavosti, alebo pretáčavosti. Vtedy systém riadi distribúciu výkonu motora a brzdnej sily na jednotlivé kolesá tak, aby ste opäť získali kontrolu nad situáciou.

TCS- Kontrola trakcie

V prípade preklzávania kolies system automaticky uberie výkon motora, čím minimalizuje ďalší preklz.

LSD- Systém proti preklzu kolies pri klesaní 

Pri klesaní s vozidlom v šmykľavom teréne system prenáša brzdnú silu z kolies ktoré prešmykujú, na kolesa ktoré majú dobrú trakciu. 

ABS- Protiblokovací brzdový systém

Dnes už štandardný systém poskytujúci významnú pomoc pri minimalizácii brzdnej dráhy a pri udržiavaní kontroly nad vozidlom počas výrazného brzdenia.

EBD- Elektronická distribúcia brzdnej sily

Je elektronické ovládanie brzdného tlaku na predné a zadné kolesá.

Break Assist-Brzdový asistent 

Je asistenčný systém, ktorý umožňuje minimalizovať brzdnú dráhu v núdzových situáciách tým, že maximalizuje brzdný tlak v prípade prudkého stlačenia brzdového pedálu.

Sme tu pre Vás

M: 0944 601 501

Adresa

Košická 20
080 01 Prešov

Email

subaru@rstyle.sk

predaj@rstyle.sk

 

Prevádzka otvorená

Pondelok až Piatok
8:00 – 16:00

tel: +421 51/ 772 05 71

 

Napíšte nám správu